Jėzaus ašaros

Posted by in apmąstymas

Jėzus skelbė Gerąją Naujieną, darė stebuklų, gydė ligonių, išlaisvino apsėstųjų, bet tik mieguistumas, abėjingumas ir nesuvokimas, jog Mesijaus aukoje yra išganymas, privertė Viešpatį verkti. Nors Izraeliečiams buvo pažadėtas išlaisvinimas, nors viskas jiems buvo paaiškinta, nors jies laukė Gelbėtojo, išdavė ir nužudė Jį, o pamatę Jį prisikėlusį, neįtikėjo Jo.
Ar šiandien Jėzus neverkia dėl mano mieguistumo ir nuobodulio tikėjimo reikaluose?