Plėšikas – recidyvistas

Posted by in apmąstymas

Viešpats Jėzus šiandien kovoja dėl šventyklos tyrumo, nes jos prieangoje vykdoma priekyba pavertė maldai skirta vietą į plėšikų lindyne. Biblijos mintis apie šventyklą apreiškia tiesą, jog kiekvienas mūsų yra ta šventa vieta, nes Dievas apsigyvendamas mumyse įžengia į regimą pasaulį, o tada viską pripildo savo Sūnaus Dvasia. Kad įleisčiau Viešpatį į save, pirmą privalau Jį pakviesti, kad išvarytų iš manęs plėšiką – recivydistą, kuris ne Dievo ieško, o naujų šio pasaulio grobių: žmonių geros nuomonės, egoizmo, tuščios ambicijos, pabėgimo nuo savo gyvenimo…

Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv.