Iš Jo giminės

Posted by in apmąstymas

„Jokūbo protoevangelija” (140 m. po Kr.), „Marijos gimimo Evangelija” ir „Palaimintosios Marijos gimimo ir Išganytojo vaikystės knyga” (VI am. po Kr.), apokrifai, pasakoja, jog vyresnio amžiaus Joakimas ir Ona, ilgai laukė palikuonio. Gimus mergaitei davė vardą Marija, o jai sulaukus tris metus paaukojo ją Viešpačiui bei atidavė į šventyklos mokyklą mergaitėms. Ten Marija išmoko ir įvairiausių rankos darbų ir maldingumo. Taip pat sužinojo, jog Dievas ypatingai myli ir apdovanoja išskirtinėmis malonėmis tuos, kurie įgyvendina Jo valią. Jie yra tikroji Jo giminė!