Kiek yra vertas Tavo skatikas?

Posted by in apmąstymas

Ekonomistas ar matematikas pasakytų, jog Jėzus nemoka skaičiuoti ir nežino pinigo vertės, tačiau tai būtų paviršūtiniškas išvadas ir žemiška logika. Dievas žvelgia į žmogaus mintis ir motivus, labai gerai žino jo planus ir ketinimus, supranta jo abejones ir svarstimus bei tinkamai įvertina priimtus sprendimus. Todėl Dievas nenori, kad žmonės varžytų, kad daugiau aukoja Dievui, sergantiems ir neturintiems pakankamai lėšų gydymui, alkstančiams vaikams Afrikoje ar kitai karitativinai veiklai. Jis laukia kuo didėsnio pasiaukojimo – pasitikėjimo vien Juo, ir nieko kito, visame kame.