Šešelis ir Šviesa

Posted by in apmąstymas

Aš, kaip kiekvienas žmogus, esu Dievo sukurtas ir pagal savo prigimti pašauktas gyvenimui šventume ir šlovinti savo Kūrėją. Nuodėmės tai netikras aš, nors jas darau, nepritariu jiems, nenoriu jų, kaip šešelis egzistuoja, bet nėra tas, kuris meta jį. Ateinantis Jėzus, Šviesa iš aukštybių, apšviečia mane kaip saulė vidudienį iš kiekvienos pusės, kad nelieka šešelio – nuodėmių.
Viešpatie, ateik!