Budėkite

Posted by in apmąstymas

Budi tas, kuris myli, laukia atėjimo, nori susitikti, turi vilčių ir tikisi gyvenimo pasikeitimo. Jėzaus atėjimas tai ne tik ištorinis įvykis ar įdomaus žmogaus veiklos pradžia. Dievas švelniai įsitarpina į kiekvieno mūsų kasdienybės darbus, kad išlaisvintų mus nuo nuodėmių, parodytų Dievo rūpestį ir apdovanotų mus amžinybe. Ar tikrai noriu, kad Jis ateitų ir įsitarpintų, ar noriu pasitikėti vien savo jėgomis ir gabumais?