Viešpatie, Viešpatie!

Posted by in apmąstymas

Jei kunigas kasdien kalbėtų pamokslus, vienuolis visą dieną melstųsi, pasaulietis darytų gailestingumo darbų – ir nors visą tai darytų su Viešpaties vardu ant lūpų, ne užteks, kad pasiektų dangų. Tik maldoje, tikrame pokalbyje su Dievu, dialoge – ne monologe, sąmoningai kalbėtoje maldoje, kai suvokiame kas yra adresatas, galime pažinti Viešpatį apreikštantį savo planus, kruopščiai paruoštus ir tikslai apgalvotus. O susižavėję pačiu Dievu ir Jo veiksmų didingumu, surandame ir savo vaidmenį, pašaukimą pagal Dievo valią, visoje šitoje istorijoje.