Kam Dievas daro stebuklus?

Posted by in apmąstymas

Žmones pagavo nuostaba dėl Jėzaus padaryto stebuklo. Įdomu, kas atrodė neįprastai: ar faktas, jog Viešpats atleidžia nuodėmes, ar tai, jog paralyžiuotas atsikėlė ir pasiėmęs lovą pats nuėjo namo, ar tikėjimas tų, kurie atnešė paralyžiuotą, ar netikėtumas, kad fariziejai žino Raštą ir laikosi visų įstatymų, bet paties Dievo atpažįsta?

Adventas – geras laikas ne tik nustebti Dievo darytais stebuklais, bet būti jų dalinkais.