Be gimtosios ir jokios kitos nuodėmės

Posted by in apmąstymas

Rojuje Ieva ir Adomas nusidėjo pasidavę žalčio – šetono pagundai būti kaip Dievas, be Dievo, o net prieš Dievą. O todėl, kad jų sprendimo pasėkmės savo prigimtyje nešioja kiekivenas žmogus, Dievas panorėjo viską atnaujinti savo Sūnuje gimstame iš tam paruoštos ir nuo visokių sutepimų apsaugotos Marijos. Jinai ne automatiškai ir ne be savo triūso pažinusi Viešpaties planus sutiko ir tobulai įgyvendino. Kai mums sunku ar kažkas nesisiekia verta pažiūrėti į Ją ir drauge nuolankiai pakartoti: „Amen!”