Su kuo bendrautum?

Posted by in apmąstymas

Sveiko proto žmogus pamatęs kitą žmogų, kuris grėsmingai atrodo, piktai kalba ir niekšingai eilgiasi, vengia susitikimo su juo. Atvirkštai, pamatęs žmogų padėdantį prislėgtiesiems, neatsisukantį nuo vargstančius, o dar yra ramus ir nuolankios širdies, norai prieina, bendrauja ir kartu su juo patarnauja nuskriaustiesiems.

Jėzus be jokio paskatinimo pirmas ištiesia pagalbos ranką bei uždega mumyse jautrumą kitiems ir norą daryti gailestingumo darbus.