Dangų puola!!!

Posted by in apmąstymas

Elijas, Senojo Testamento pranašas, dėl nuodėmių ir pagoniško kulto sustabdęs lietų trims su pusė metų užtraukė karaliaus Achajo rustybę, o dėl pagoniškų pranašų nužudymo pateko į karalienės Izebel nemalonę – vis dėlto buvo ištikimas Dievui ir buvo liepnuojančių vežimu paimtas į dangų. Jonas Krikštytojas, balsas šaukiantis dykumoje, įkyriai įspėdavo karalių Eroda, kad nebenusidėtų ištvirkaudamas – dėl ko užmokėjo net savo gyvybę. Advento metu reikia ir man smakiai ir uoliai grobti dangiškasias malones ir pulti šventumo lobynus, kad Viešpačiui atėjus nebučiau tusčias ar dar blogiau pripildytas nuodėmėmis.