Dievas kalba

Posted by in apmąstymas

…įvairiais budais. Laiką ir vietą taip pat Jis pats pasirenka – viskas pritaikinta kiekvienam žmogui. O kai žmogus nesupranta Jo balso ar neturi noro su Juo bendrauti, Dievas nepasiduoda ir įkyriai kartoja kvietimą į sandorą su savimi bei rodo kur, t.y. kuo ar dėl ko, gyvena. Draugystė su Viešpačiu tai didžiausia laimė bei viršūnė mūsų svajonių ir troškimų. Vienintelė problema – išgisti ir atpažinti Dievo balsą.