12

Posted by in apmąstymas

Jokūbas, kuris visą naktį grumiasi su „kažkokiu” paslaptingu vyru – Dievu, tampa Izaeliu (kovojantis kartu su Dievu, nebūtinai prieš Dievą – Orygenes), dvylikos giminių protėviu. Jėzus pasirinko dvyliką apaštalų, kad deka girdėtų Jo pamokymų ir matytų Jo padarytų stebuklų sustiprėję tikėjime būtų išsiųsti skelbti Gerąją Naujieną bei išvarynėti demonus ir taip kūrtų ir vestų Bažnyčią. Šiandien Viešpats pasirenka kiekvieną mūsų, kad būtume Jo sekėjais ir pasauliui neštume Dieviško gailestingumo ir meilės dovanas. Ar suras bent 12 bendrininkų?