Dykaduoniai, tai yra apie linksmybes iš naujo

Posted by in apmąstymas

Tikriai kiekvieno pašaukimas tai „tarnauti gyvajam Dievui” (greikiškas žodis latreuo – tarnauti, galima išversti kitaip: šlovinti, atiduoti garbę tarnaujant), tačiau trukdo mums įgyventi savo pašaukimą mūsų negyvi darbai – aktualios nuodėmės arba pasekmės ankstesnių blogų veiksmų. Jie turi galios atitraukti mus nuo Dievo ir būti kliūtimis prisiartinti prie Jo. Visa laimė turime Viešpaties Jėzaus Kristaus Kraują, kuris apvalo mus ne kad pradėtume iš naujo linksmintis, bet kad galu gale galėtume tapti paklusnais Dievui.

Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.