Džiaukitės!

Posted by in apmąstymas

Ar gali džiaugtis mažas vaikas, kai jo tėvai miršta; arba jaunas žmogus, kai gydytojai nustato jam kaulų ligą, dėl kurios turi naudotis rementais; arba vyskupas, kurio vyskupijoje po pirmo pasaulinio karo nebuvo vienybės ir nuolat kyldavo konfliktai? Ne tik nugalėjo šias ir kitas problemas palaimintasis vyskupas Jurgis Matulaitis – jis sugėbėjo dar įgyvendinti sau pastatytus iššūkius: baigti teologijos daktaro studijas ir vesti paskaitas, atnaujinti beveik išnykusį Marijonų Ordiną bei įsteigti dar dvi moterų kongregacijas. Su juo susitikusį žmonės sakydavo, jog pal. vysk. Jurgis visada buvo ramus, taktiškas ir linkęs kiekvienam padėti. Jo charakteris buvo ištobulintas meile Kristui ir Bažnyčiai.