Tamsa ir šviesa

Posted by in apmąstymas

Tamsoje nesimato nei kelio, nei kliūčių, nei tikslo, link kurio einame. Šviesoje prašingai – lengvai atpažįstame kelią, kuriuo einame (galėsime ir antrą kartą juo eiti ar kitiems nurodyti jį), greitai pastebime pavojus ir kliūtis bei iš tolo matome tikslą. Jėzus Kristus bei Jo žodis ir malonė yra šviesa mūsų dvasiniame gyvenime – žinome, kuriuo keliu reikia ir verta eiti, atpažįstame piktojo pinkles bei dieviškos vertybes, iš karto matome Dievo veikimą ir Jo artumą.