Dieviška galia

Posted by in apmąstymas

Jėzus moka žmones kalbėdamas apie Dievo ištikimą meilę ir norą teikti gailestingumą į nuodėmes įsipainavusiam žmogui, Nekalba apie kitų darbus, nekartuoja kitų minčių – moka, kaip turintis autoritetą ir tai aukščiausią autoritetą. Miela Jo klausytis ir būti šalia Jo – Jam miela, kai ilgimės Jo ir įgyvendame mumyse kylantį dėkingumo už išgelbėjimą jausmą.