Būti ar turėti

Posted by in apmąstymas

Jėzus įsitarpina į apsėstojo žmogaus gyvenimą, nes tas, vargšas, pats nesugebėjo nei pradžioje apsigynti nuo piktojo puolimų nei paskui išsilaisvinti nuo jo pinklių. Dėl jo vieno Mesijas atplaukė iš kito ežero pusės – o gal ne tik dėl jo, o taip pat dėl ten gyvenančių kiaulių savininkų, kuriems užsiemimas „netyru” verslu * ir materialinis pelnas būvo svarbiausias. Šiek tiek drastiškai, bet labai aiškiai, Dievas rodo, link ko traukia mūsų širdis bei ką ir kiek prarandame išrindami ne -Viešpatį.

Žydai pagal Senojo Testamento nurodymus nevalgo kiaulienos, o patį gyvuną laiko nešvariausiu ir degradacijos ženklu. Žydui kontaktas su kiaule užtraukdavo religinį nešvarumą.