Amžinoji Šviesa

Posted by in apmąstymas

Jėzus yra Amžnoji Šviesa, kuriai nereikia medienos, anglies ar kažko kito, kad liepnuotų – tai Ji viską uždega, ir ne tam, kad niokotų, bet ištobulintų ir padarytų amžina, kaip patį yra. Tai Šviesai Marija leido išsiliepsnuoti savo sieloje apreiškimo metu, Juozapas – priimdamas žemiškojo tėvo pareigas, Simeonas – per savo ištikimybę, o pranašė Ona – per ilgius metus šlovindama Viešpatį. Ar manyje yra kažkas, ką leisiu Mesijui uždegti?