Dievas – musiškis, mes dieviškieji

Posted by in apmąstymas

Nors Dievas yra amžinas, tobulas, visagalis ir pilnas didybės nori būti kuo arčiau mūsų, gyventi tarp mūsų, būti mūsų reikaluose ir net vadintis musiškiu. Tas bendravimas neatima nei nesumažina Jo garbės ir autoriteto, o mums padeda tobulėti ir stiprėti gerume, net, žiūrint žmonių akimis, prastoje padėtyje. Šv. Blažiejus, nuteistas mirti dėl tikėjimo ir vestas į bausmės vietą išgelbėjo žemiškąjį gyvenimą berniuko, kurio gerklėje užstrigo ašaką. Darydamas nesavanaudiškai gerą šios dienos globėjas tapo dieviškuoju.