Bažnyčios uždavinys

Posted by in apmąstymas

Jėzus išsiuntė dvyliką Apaštalų raginti žmones atsiversti bei padėti jiems tai padaryti sakramentinėmis malonėmis ir Žodžio galia. Per amžius katalikų Bažnyčios uždavinys ir mokymas (dogmos) nesikeitė – Bažnyčia buvo ir yra sergėtoja viso Dievo Apreiškimo, Gerosios Naujienos, kurią Jėzus paliko Apaštalams. Ir šiandien Viešpats pašaukia ir siunčia naujus savo bendrininkus skelbti tas pačias tikėjimo tiesas ir teikti tokias pačias malones, o įšventinimo metu, per rankų * uždėjimą, priima šią pareigą ir gauna būtina dvasinę galią.

* – Nenutraukiama Apaštalų įpėdinystė. Apaštalai ir jų teisėti įpėdiniai savo sekėjams per rankų uždėjimą suteikdavo Dievo žodžio skelbimo pareigą, sakramentų teikimo galią ir dvasinę valdžią. Taip yra iki šiol.