Piemuo ir avys

Posted by in apmąstymas

Geras piemuo rūpinasi avimis bet kuriuo laiku: dieną veda į žaliuojančias pievas ir prie vandens, naktį saugo nuo pavojaus, nes kiekviena avis jam brangi ir ypatinga. Avys pasitiki savo piemeniu, atpažįsta jo balsą ir seka juo. Piemuo ir avys tai gera komanda; vienas be kito nebūtų savimi!
Be Dievo ir be bendravimo su Juo negaliu būti savimi, o mano gyvenimas tampa karikatūra.