„Garantija” žmogui

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas gamintojas savo produktams duoda garantiją, patvirtindamas, jog per tam tikrą laiką, teisingai naudojant, be jokių sutrikimų atliks visus savo darbus, o jei prietaisas suges dėl gamintojo kaltės (broko) – garantuoja savo sąskaita pataisyti arba pakeisti nauju. Dievas, sukūręs pasaulį, garantuoja savo palaimą ir globą visai kūrinijai. Jis pažadėjo ir atsiuntė savo Sūnų, kad viską atnaujintų, net jeigu kaltė – pačių žmonių. Visos ligos, kentėjimai, kančios, problemos ir triūsas – tai gimtosios nuodėmės pasekmės. Tačiau Dievas žmonėms duoda Jo gailestingumo „garantiją” galiojančią iki pasaulio pabaigos.