Mano gyvenimo taisyklės

Posted by in apmąstymas

Sukūrdamas žmogų Viešpats kiekvienam parengė pašaukimo kelią ir uždavinį: su dėkingumu šlovinti Dievą, gyventi meile bendruomenėje ir rūpestingai valdyti pasaulį. Deja, dėl silpnos valios ir žvilgsnio nusukto nuo savo Kūrėjo, žmogus pradėjo skriausti savo bendražygius, išnaudoti visą kurinyją, o užvaldytas puikybės net pradėjo skelbti savo taisykles ir įsakymus. Tačiau Jėzus, Dievo atsiustas Sūnus, kantriai moko, taiso ir sustato į savo vėžes, primindamas kieno įsakymai yra svarbiausi.