Mano gyvenimo taisyklės 2

Posted by in apmąstymas

Dievui labai rūpi kiekvienas žmogus, nes sukūrė jį savo rankomis ir paliko pirštų antspaudus, kaip atpažinimo ženklą ir savo pažadą mylėti kad ir kas atsitiktų. Vis dėlto žmogus gali pats nuspręsti ar gyventi geismų ir nesuvaldytų troškimų tempiamas, ar leisti savo sieloje gyventi Šventajai Dvasiai ir padaryti ją Aukščiausiojo Dievo šventove. Todėl šios dienos globėja, šv. Scholastika, tyra Viešpaties akyse ir nesutepta net nuodėmės šėšeliu, mirties dieną pakilo į dangų baltojo balandžio pavidale.