Dievo teisingumo ir gailestingumo pusiausvyra

Posted by in apmąstymas

Nusivylęs žmonių nemoraliniu gyvenimu ir jų širdimi nuolat trokštančia blogo, Viešpats norėjo išnaikinti visą kūriniją iš žemės paviršiaus. Tačiau Dievo meilė savo rankų padarytams kūriniams ir gailestingumas jų trapumui suplanavo nusidėjėlių, ar bent ne iki galo dėl nuodėmės sugedusių, išgelbėti nuo mirtį nešančio potvynio. Viešpats suranda būdą apsaugoti Juo pasitikinčiųjų nuo atrodančios neišvengiančios bausmės, nors jie ir būtų žiauriai nusidėję.