Tau atlygins!

Posted by in apmąstymas

Mes viską skaičiuojame ir ieškome naudos, net dvasiniuose reikaluose. Tai nėra blogai, kai tikimės atlygio iš Dievo, o netrokštame žmonių garbės ar „pamaitinti” savo puikybę. Vis tiek Viešpaties akyse esame lyg beverčiai pelenai ir nepajėgiame užsitarnauti Jo meilės, galinčios mus pakeisti į kažką kilnesnį ir šventą. Tai daro tik Dievo mums dar kartą suteiktas gailestingumas.