Atsivertimas

Posted by in apmąstymas

Kai žiedas, laikantis lango kabliuką, atsivėrė, šis nukrito ir langas atsivėrė.  Horizonte atsivėrė gražus vaizdas, ryto saulės akys atsivėrus šiltai apšvietė visą pasaulį. Ar tai tik atsitiktinumas ir aklas likimas, ar prasidėjo gavėnia ir Viešpats savo gailestingumu viską paruošė, kad ir žmogaus širdis atsivertų  Viešpaties meilei?