Sostas

Posted by in apmąstymas

Šv. Petras, išpažindamas, jog Jėzus yra Mesijas, pradėjo įdomią, pilną nuotykių, kelionę. Nuo šiol turėjo mokyti ir skelbti Gerąją Naujieną visiems, nors pats nebuvo išsilavinęs. Privalėjo vadovauti Kristaus sekėjams, nors tikriausiai ankščiau iš savo aplinkos  nebuvo niekur išvykęs. Jo pareiga buvo stiprinti kitų tikėjimą ir spręsti tikėjimo klausimus, nors pats buvo suabejojęs Mesiju ir Jo išsižadėjęs. Vis dėlto, Pirmasis Popiežius yra uola, nepajudinama piktojo gudrybėmis.