Žodžiai ar tyla

Posted by in apmąstymas

Pagonys savo dievaitį, dažnai sukurtą pagal savo poreikius, daugžodžiavimu nori įkalbėti padaryti tai, ką jie sugalvojo ir tiems, kam jie nori. Pagonių žodžių lietus kartais dengia jų netobulybę, apgaulę ir manipuliaciją, į kurią nori įtraukti dievaitį ir laimėti šalininką.

Dievas yra tikrasis tiesos ir meilės Viešpats. Malda – tai pokalbis su Juo: kalba žmogus, o Dievas klauso; kalba Dievas ir žmogus klauso. Paprasta taisyklė, dar paprastesnė, kai nebereikia žodžių, užtenka būti kartu tyloje, vienybėje ir meilėje.