Dovana

Posted by in apmąstymas

Net supykusi mamytė ar susinervinęs tėvelis dėl savo vaiko blogo elgesio, toliau jį myli ir jiems nesunku padaryti kažką gera savo atžalai. Juk tai jų vaikas, jų meilės vaisus, jų pačių dalis.Taip ir Dievas, kai mes  nusidėdami užgauname Jo meilę, toliau mus tobulai myli ir neišsižada mūsų, savo kūrinių, savo vaikų. Nuolat laimina mus ir tikisi, jog šį kartą atsakysime į Jo meilę savo meile *.

* Viešpatie Jėzau Kristau, tegu karštos ir saldžios Tavo meilės galybė atitraukia mano protą nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, kaip Tu panorai numirti iš meilės mano meilei. /”Absorbeat” šv. Pranciškus Asyžietis/