Pamatyti Dievą

Posted by in apmąstymas

Senojo Testamento laikais žydai drovėjosi žvelgti Dievui tiesiai į veidą, nes žinojo ir pripažindavo savo menkumą bei prisimindavo Jo galingus darbus ir nelaimingą pabaigą tų, kurie norėjo Jam pasipriešinti. Jų santykiai buvo pagrįsti ir meile ir baime. Atsimainydamas ant Taboro kalno Jėzus atskleidė pilną Dievo veidą. Taigi, Dievas yra visagalis, didingas, šventas ir amžinas bei labai artimas, mylintis ir gailestingas iki pasiaukojimo už mūsų nuodėmes.