Gailestingas?

Posted by in apmąstymas

Kaip jauteisi, kai netinkamai pasielgęs, nuvylei pats save, arba stipriai įžeidei kitą? Kaip jauteisi, kai kažkas nuolat kloja tau po kojomis sijų, ne kartą pridaužė tave, nepagrįstai apkaltino ar apšmeižė tavo vardą? Ar galima pasakyti apie tave, kad esi gailestingas? Toks kaip Dievas? Jei nori patirti, koks Jisai yra, ir tu būk gailestingas iki skausmo…iki skausmo širdies, kuri, visa tai patyrus, tik dar plačiau atsiveria.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.