Gera vieta

Posted by in apmąstymas

Zebediejaus sūnūs ir jų motina, dėl savo žmogiško silpnumo, pakilo į puikybę norėdami pralenkti kitus ir užsigarantuoti geras vietas Dievo Karalystėje. Ne kiek mažiau puikybės turėjo ir kiti apaštalai, įsižeidę dėl jų gudrybės. Jėzus iš karto atpažįsta dvasinę ligą, nustato diagnozę ir skiria vaistus.  Išdidumas ir egoizmas, kaip adatos pradurtas balionas, subliūkšta tarnystėje, o nuolankumas garantuoja gerą vietą šalia Viešpaties.