Šeimininkas ir ūkininkai

Posted by in apmąstymas

Šios dienos evangelijos ištraukos vynuogyno šeimininkas yra Dievas, o ūkininkai, kuriems buvo pavestas vynuogynas – tai mes. Taigi visas mūsų pasaulis, visi daiktai, kuriais naudojamės, ir net mūsų gyvenimas, tai nėra mūsų nuosavybė, bet mums laikinai duotos Viešpaties dovanos. Kartais, atėjus derliaus metui, atsiimti Jam priklausančią dalį, Dievas atsiunčia savo tarnus: ar žmonių, kurie reikalauja šiek tiek mūsų dėmesio, ar tai laiko įsikibęs dantimis mėgstamą daiktą, ar tai sesę mirtį išvedančią artimą, arba  gal net mus pačius į kitą, amžinos laimės vynuogyną.