Aš ar įstatymas?

Posted by in apmąstymas

Gavėnia – atsivertimo metas kviečiantis tapti geresniu. Kai nepavyksta atsiversti taip greit kaip norėtume, arba mums pasirodo, kad per daug reikalaujama, sukuriame gudrų planą pakeisti įstatymą, įsakymus, vertybes, pavyzdį ar tikslą. Tada jau nebereikia mums keistis, neprivalome stengtis, nėra ko siekti, nebeturime kovoti su savo trūkumais ir silpnybėmis, nes jų tiesiog nėra. Tačiau, ar tada gavėnia bus vaisinga ir turės prasmę, ar tiesiog apgaudinėsime patys save?