Sėkmė

Posted by in apmąstymas

 „Eikite visuomet keliu, kurį aš jums įsakau, kad sėkmė jus lydėtų!” – taip Jeremijas, Senojo Testamento laikais, skatino Dievo išrinktąją tautą pamesti šalia gyvenančių tautų tikėjimus ir nemaišyti jų papročių su tikėjimu į Vienintelį Dievą Jahvę (sinkretizmas). Į dekalogo kelią sugrįžusiai tautai Viešpats žada sėkmę, savo artumą ir apsaugą nuo kitų šalių keliamų pavojų. Priimta jų religiją ir gyvenimo būdas įžeidžia patį Dievą, žemina žmogų ir negarantuoja nei laimės, nei sėkmės. Dievas, priešingai, jau ne kartą parodė savo ištikimybę sandorai.

Tegul Dievas laimina visą Lietuvą, suteikia sėkmingos ateities Jos gyventojams ir Ją branginantiems žmonėms. Su kovo 11 diena!