Turime po tris gyvenimus

Posted by in apmąstymas


Pirmas gyvenimas, kuriuo Dievas apdovanojo kiekvieną mūsų sukurdamas mus nuo nulio, tęsiasi nuo prasidėjimo per gimimą, vaikystę, jaunystę, suaugusiojo metus, iki atsisveikinimo su šiuo pasauliu. Antras gyvenimas prasideda, kai gyvenant pirmąjį gyvenimą įžengiame į Viešpaties malonėmis tekančią upę ir  savo laisva valia pasirenkame vengti nuodėmių ir daryti gera bei elgtis pagal Kūrėjo valią. Trečiasis gyvenimas laukia mūsų anapus, pasibaigus pirmajam, o jo kokybė (prisikėlimas tikrai gyvenimo pilnatvei arba prisikėlimas teismui) priklauso nuo pasirinkimų per antrąjį gyvenimą. Pirmas gyvenimas yra pažymėtas laikiniu triūsu, antras trumpomis dvasinėmis dvikovomis, ir tik trečias gyvenimas yra amžinas.