Išgelbėjimas

Posted by in apmąstymas

Savo nuodėmėmis įžeidžiame Dievą ir atmetame Jo meilę, tačiau Dievas, žinodamas mūsų netvirtumą ir silpnybę, atleidžia mums. Kai sąmoningai pasirenkame kitą kelią, negu Viešpaties nurodytą ir mums skirtą, taip pat užgauname Dievą ir padauginame Jam skausmo. Nežiūrint to, Jo gailestingumo dėka galime sugrįžti pas Jį. Kada suteiktas malones, apsaugą iš aukštybių ir patirtus stebuklus priskiriame kažkokiam dievaičiui bei į jį kreipiamės su padėka, užsidega Dievo rūstybė pagrįsta teisingumu. Izraeliečiams, atsiradusiems tokioje situacijoje, į pagalbą paskubėjo Mozė, užtariantis ir sustabdantis Dievo numatytą bausmę!

Jėzau, savo Brangiausiuoju Kraujo potvyniu, užgesik Tėvo rūstybę ir apvalyk mus nuo mūsų pačių niekšybių!