Laisvė! Laisvė?

Posted by in apmąstymas

Geroji Naujiena – viena, o nuomonių tiek daug ir įvairių: vieni su entuziazmu priima ir pagal ją gyvena, kiti stipriai abejoja, dar kiti atmeta ir elgiasi lyg jos negirdėtų, o dar kiti su agresija priešinasi vos apie ją ką nors išgirdę. Klausimas svarbus ne dėl proporcijų, o dėl visos paletės skirtingų reakcijų. Esmė net ir ne vienoje iš pagrindinių žmogaus teisių – laisvos valios sprendimuose. Svarbiausias klausimas – kas surakina žmogų, kad jis nenori mokytis, vystytis ir priimti tiesos – Tiesos? Kas jį taip sužeidė, kad elgiasi kaip žvėris patekęs į spąstus? Juk Jėzus romus avinėlis atėjęs paaukoti savo gyvybę už mus!