Osana!

Posted by in apmąstymas

Tegul nieko nesuklaidina asilas, paprasti drabužiai, prabangios palydos stoka bei grupė žmonių, kurioje nėra valdovų ir tautos seniūnų – Karalius Jėzus atvyksta į Jeruzalę. Jis nereikalauja žemiškos garbės ir privilegijų, bet pats savo krauju ir kančia įsigyja nusidėjėlius, esančius piktojo nelaisvėje ir susipainiojusius savo potraukiuose. Mesijas, įžengiantis į mūsų širdį ne su išdidumu, bet su rūpesčiu ir švelnumu, sugrąžina mums laisvę, kilnumą ir Dievo vaikų malonę.