Aklavietė

Posted by in apmąstymas

Žydai neišpažinę Tėvo atsiųstąjį Jėzų Mesiju ir nukryžiavę Jį atsirado lyg aklavietėje – nežinojo, ką daryti. Panašiai ir Marija iš Magdalos, nors senai jau patyrė gydančia Dievo gailestingumo malone, apsiverkusi ir neįtėjusi angelo žodžiais, nematė nei vilties nei ateities. Tik asmeninis susitikimas ir poklabis su prisikėlusiu Jėzumi viską apšviečia ir perkeičia: leidžia atsivesti, gauti nuodėmių atleidimo, Šventosios Dvasios malonių gausą ir įsitikinti, kad Dievo pažadai neabejotinai bus greitai įgyvendinti.