Didžiausia dovana

Posted by in apmąstymas

Luošas žmogus kasdien ant šventyklos slenksčio prašė maldininkų išmaldos, kad palengvintų jo likimą ir užtikrintų pragyvenimui lėšų, nes jų pats negalėjo užsidirbti. Petras ir Jonas nusprendė padovanoti kažką kitą – nešelpti materiališkai, bet sugražinti jam sveikatą ir žmogaus orūmą. Tai daugiau negu jis prašė, tikėjosi, ar net svajojo. Kartais mums pakanka tik šiek tiek išpildyti svajones ir priartėti prie tikslų. Tačiau Dievas nori mus traukti į šventumo aukštybes ir apdovanoti žmogiškumo pilnatve.