Liudytojų ieškant

Posted by in apmąstymas

Jėzus įvairiais būdais bandė įtikinti Apaštalus, jog yra prisikėlęs ir gyvas, kad galėtų būti Jo liudytojais visuose pasaulio kraštuose. (arba visame pasaulyje) Pasauliui ne tiek reikia mokytojų kiek liudytojų, nes žodžiai tik moko, o pavyzdys patraukia. Dievo Sūnui nuolat reikia bendrininkų, todėl ir mums leidžia paliesti Jį – Dievą, valgo su mumis ir rodo savo žaizdas – stigmas, t.y. leidžia patirti Jo galią, kasdien yra šalia mūsų ir apdovanoja meile atleidžiant nuodėmes.
Ar to užtenka, jog įtikintų mane būti Prisikėlusiojo liudytoju?