Palaimintas užsispyrimas

Posted by in apmąstymas

Kaip pradžioje Apaštalams sunku buvo įtikėti į Jėzaus prisikėlimą ir priimti Viešpatį bematančiųjų liudijimus, taip vėliau, susitikę su gyvu Mesiju, pamatę Jį ir išgirdę Jį kalbantį, neleido kitiems suvaržyti savo patirties ir pakeisti tikrovės į sugalvotą realybę. Ar tai drąsa ar užsispyrimas? Manau, kad ir viena, ir kita, pagrįsta autentišku tikėjimu, kuris nesikeičia pagal orą, madas, aplinkybes, prabėgusius metus, kitų žmonių nuomones, jų grasinimus ar įtaką.