Meilės sandora

Posted by in apmąstymas

Prisikėlęs Jėzus Kristus atėjo pas Apaštalus apdovanoti juos ramybe ir gailestingumu – didžiausios ir tobuliausios meilės vaisiais. Tuo pačiu išsiuntė juos su misija – Šventosios Dvasios galia, išpažinties sakramento metu, teikti žmonėms išrišimo malonę. Viešpaties dosnumas yra besąlyginis ir dovanai dalijamas. Todėl, kas priima Aukščiausiojo atleidimą privalo ir pats kitiems atleisti pagal dažnai kartojamus „Tėve mūsų” maldos žodžius: „atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“.