Žemiški ir dangiški reikalai

Posted by in apmąstymas

Pirmosios Bažnyčios bendruomenės nariai vadovavosi kitokiomis vertybėmis ir kitaip kūrė žmogiškus santykius negu netikintys. Jie viską turėjo bendra, dalijosi viskuo, nepamiršdami dosniai sušelpti stokojančius, nes jų širdys plakė meilės ritmu, o sielos vienu balsu šlovino Viešpatį. Tik taip žemiškus reikalus tvarkantis žmogus gali suprasti dangiškus dalykus ir ilgėtis amžinybės.