Dieviškoji pagalba

Posted by in apmąstymas

Apaštalai intensyviai galvojo, kaip pamaitinti visą minią žmonių, kurie atėjo pas Jėzų, laukdami paguodžiančio žodžio ir trokšdami stebuklo. Ne kiekvienas kaskart sugalvotas būdas galėjo išpildyti visus lūkesčius, tačiau buvo reikalingas pažadinti jų jautrumą artimiesiems ir sielovadininko meilę. Dievas nusisuka nuo tinginiaujančių ir palieka tuos, kurie viską sumeta ant Jo pečių, bei padeda ir pasitiki tais, kurie kūrybingai ir išradingai organizuoja tikintiesiems susitikimą su Viešpačiu.