Tas Pats ir Toks Pats?

Posted by in apmąstymas

Prisikėlęs Kristus daug kartų apsireiškia Apaštalams ir įrodinėja, kad Jis yra Tas Pats Jėzus, Dievo Sūnus, kuriam kiekvienas žmogus yra svarbus ir būtent dėl jo Tėvas atsiuntė Jį į šį pasaulį. Nors Vienuolika matė gyvą Viešpatį, atpažino kančios žaizdas, valgė su Juo, privalėjo įtikėti, kad Jėzus iš tikrųjų buvo miręs, o dabar iš tikrųjų yra prisikėlęs, kad nugalėjo mirtį, nuodėmę ir šėtoną, kad viskas, ką jie patiria tai tiesa, kurioje nėra nieko klaidingo, kad viskas buvo nuo pasaulio pradžios Dievo suplanuota. Mesijo mirties ir prisikėlimo priėmimas protu ir širdimi pakeičia jų asmeninį gyvenimą bei apšviečia žmonių ir tautų istoriją*.

*-„Iš tiesų, jei Bažnyčios tikėjimas prisikėlimu sumenktų, viskas sustotų ir iširtų. Kita vertus, laikymasis širdimi ir protu tikėjimo, kad Kristus mirė ir prisikėlė, gyvenimą keičia ir apšviečia visą asmenų bei tautų egzistenciją.” (Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė 2008.03.26, visas tekstas https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/audiencijos/2008-03-26)