Duona ir Duona iš dangaus

Posted by in apmąstymas

Žmonės rinkdavosi pas Jėzų, nes girdėjo apie Jo stebuklus: vieną išgydė, kitą išlaisvino nuo piktosios dvasios, dar kitam patarė ir pakeitė jo gyvenimą, Visi laukė kažkokios malonės, bet nesitikėjo, kad 5 kepeliais ir 2 žuvimis jie visi, penki tūkstančiai, bus pamaitinti. Nustėbę, kitą dieną ieškojo Jėzaus, nes norėjo Jį paskelbti karaliumi, kuris pasirūpins jų žemiškojo egzistavimo reikalais. Tačiau Viešpats norėjo kažko kito. Įprasto maisto dėka žmogus gyvena, turi jėgų, yra sveikas; dėl Dievo Sūnaus duotos duonos žmogus pasiekia amžinąjį gyvenimą, turi jėgų daryti gerą bei yra sustiprintas kovoje prieš pagundas ir nuodėmes.